De zin en onzin over de stamrecht BV

Er doent veel verhalen de ronde over de stamrecht BV. Vaak wordt de stamrecht BV gepresenteerd als het 'ei van Columbus', terwijl dat juist niet het geval is. Een stamrecht BV is slechts geschikt voor mensen die alleen middels een stamrecht BV hun beoogde doel kunnen bereiken.

Een stamrecht BV is interessant vanaf € 70.000

Onzin
Deze zogenaamde 'vuistregel' wordt veel gebruikt door adviseurs, maar is allang achterhaald. Deze vuistregel komt voort uit een vergelijking tussen de stamrecht BV en de stamrechtverzekering. Waarbij er werd gekeken naar de kosten van een stamrecht BV en de kosten van een stamrechtverzekering. Volgens deze stelling wordt de stamrecht BV een goedkopere optie dan een verzekering indien de inleg hoger is dan € 70.000.
De stelling was al boterzacht maar is inmiddels ingehaald door de werkelijkheid. De provisie op verzekeringen is inmiddels gedaald en daarnaast is 'gouden handdruk banksparen' per 1-1-2010 een feit, Deze rekening kan gratis worden geopend.

Keuze op basis van visie
Voor een stamrecht BV kies je per definitie niet vanuit een kostenaspect. De stamrecht BV moet een verhicel zijn waarmee de eigenaar iets kan bereiken wat niet bereikbaar is via een bankspaarrekening of gouden handdruk verzekering.
Denk hierbij aan:
- een eigen onderneming;
- bepaalde beleggingsfondsen;
- investeringsmogelijkheden;
- een constructie waarin u geld aan uw privepersoon leent.

Een stamrecht BV is flexibeler dan een stamrechtverzekering of bankspaarrekening

Onzin
Vaak wordt hiermee bedoeld dat binnen de stamrecht BV een periodieke uitkering kan worden stopgezet. Erg handig als u bijvoorbeeld weer een baan heeft gevonden.
Deze flexibele optie is inderdaad een pluspunt. Echter de Rabobank biedt deze mogelijkheid ook bij banksparen en Legal & General en de Goudse verzekeringen bieden deze optie ook bij de stamrechtverzekering.

Als het u dus puur om deze flexibilieit te doen is, dan kunt u beter voor het goedkopere banksparen of verzekeren kiezen.
Daarnaast kunt u zich afvragen hoe groot het voordeel exact is. Met andere woorden hoeveel belasting betaalt u exact te veel als u de uitkering niet stop kunt zetten? U zult zien dat in veel gevallen deze flexibiliteit mooier klinkt dat het daadwerkelijk is.

Een stamrecht BV is interessant als ik betere beleggingsresultaten haal dan de bank

Zin
Het klopt dat als u betere resultaten boekt dan de bank, u wellicht beter af bent als u kiest voor een stamrecht BV.
Bij deze stelling moet u zicht wel realiseren dat:
- u uw beleggingsresultaat moet vergelijken incl. de kosten die een stamrecht BV met zich meebrengt;
- via banksparen er belegd kan worden in indexfondsen (Brand New Day en Delta Lloyd). Indexfondsen zijn zeer goedkoop en worden bijna nooit verslagen door beleggingsexperts.
- zelf actief beleggen veel inspanning vraagt naast uw overige werkzaamheden.

Met een stamrecht BV los ik gemakkelijk mijn hypotheek af

Onzin
De fiscus is erg scherp op constructies waarbij de Stamrecht BV geld uitleent aan de eigenaar van de stamrecht BV. Er moet hier duidelijk zeer zakelijk worden gehandeld. Denk hierbij aan een zakelijke rente van tenminste 5% of 6% (afhankelijk van de geldmarkt op dat moment). Daarnaast moet de stamrecht BV voldoende waarborgen stellen om zeker te weten dat het geld uiteindelijk wordt terugbetaald. U zult dus uw woning oid als onderpand moeten stellen.
Indien u een dergelijke constructie overweegt, zorg dan dat de fiscus van te voren op de hoogte is zodat u problemen achteraf voorkomt. In sommige gevallen kan de fiscus van mening zijn dat de bruto ontslagvergoeding netto is genoten, met alle gevolgen van dien.

Keuze op basis van visie

Voor een stamrecht BV kies je per definitie niet vanuit een kostenaspect. De stamrecht BV moet een verhicel zijn waarmee de eigenaar iets kan bereiken wat niet bereikbaar is via een bankspaarrekening of gouden handdruk verzekering.
Denk hierbij aan:
- een eigen onderneming;
- bepaalde beleggingsfondsen;
- investeringsmogelijkheden;
- een constructie waarin u geld aan uw privepersoon leent.